Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge satser pr. 2. januar 2017

Satserne kommer fra www.bm.dk

Dagpenge, lønmdtagere Sats pr. dag
Fuldtidsforsikrede § 47 849 kr.
Deltidsforsikrede § 70 566 kr.
Mindstesats § 50, stk. 1 696 kr.
Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5 696 kr.
Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5 464 kr.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5 607 kr.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5 405 kr.
Ungesats, fuldtidsforsikrede (50 pct. sats) § 52 a, stk. 2 425 kr.
Ungesats, deltidsforsikrede (50 pct. sats) § 52 a, stk. 2 283 kr.
Dagpenge, selvstændige Sats pr. dag
Maksimal sats § 47 849 kr.
Mindste sats § 50, stk. 1 696 kr.
Midlertidigt ophør (82 pct. sats) § 16, jf. § 20 i bek. nr. 678 af 22. juni 2011 696 kr.
 Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)
Hel dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 849 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 425 kr. pr. dag
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Sats
Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats) § 52 j, stk. 1     679 kr. pr. dag
Andre personer (60 pct. sats) § 52 j, stk. 1 509 kr. pr. dag
Dagpenge under uddannelsesløft Sats
Fuldtidsforsikrede (80 pct. sats) § 48 a 679 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (80 pct. sats) § 48 a 453 kr. pr. dag

Der tages forbehold for tastefejl mv.