Brøkpension 2025

Hvad vil de skærpende stramninger være når der er tale om brøkpension

Selv efter den 1. juli 2018 vil alle som når folkepensionsalderen før 1. juli 2025 kunne få brøkpension efter nuværende regler
I dag vil man kunne få brøkpension, når man har boet i Danmark imellem 10 og 40 år. Da optjeningen til fuld pension fås når man har boet her i landet i 40 år og der over. Har man boet her imellem sit fyldte 15. år og 40 år, så får man en den brøkdel man har bopæl i Danmark

Efter de nye regler som træder i kræft 1. juli 2018 gælder kun for de personer som når folkepensionsalderen 1. juli 2025 eller senere
For at få fuld pension skal man efter 1. juli 2018 haft bopæl i Danmark i 9/10 af livet efter man er fyldt 15 år. og til man når folkepensionsalderen

Efter den 1. juli 2018 vil det se sådan ud:
Hvis man går på pension, når man er 67 år. så trækker man de 15 år fra = 52 år fra det fyldte 15. år.
De nye regler siger 9/10 og det vil sige de 52 år er = 46,8 år for at få fuld pension for dem som har ret til at går på pension som 67 årig

Yderligere oplysninger kommer senere