Dagpenge satsen på 827 kr. kræver at man har en 12 ugers bruttoindtægt på mindst 59.892 kr. For månedslønnede kræver det du skal have en 3 måneders bruttoindtægt på mindst 64.883 kr.

Guide: Hvad skal du gøre, hvis du mister retten til dagpenge?

Nye tal fra AK-Samvirke viser, at i alt 50.648 danskere har mistet retten til dagpenge efter regeringens dagpengereform trådte i kraft i januar 2013.

– Det første, man skal gøre, er at se, hvilken kategori man er i. Hvis man mister eksempelvis mister sine dagpenge nu, så vil man have ret til den såkaldte arbejdsmarkedsydelse i ni måneder.

Du kan se, hvilke ydelser du har ret til – afhængigt af hvornår du mister dine dagpenge (tallene er forbundet med en vis usikkerhed. Det skyldes, at der mangler data fra fem a-kasser)

Din ret til arbejdsmarkeds- og midlertidig kontantydelse ud fra, hvornår du har opbrugt din dagpengeret.

Som det fremgår af tabellen, var det altså i 2014 muligt at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, hvis man opbrugte retten til dagpenge.

Men for folk, der opbruger dagpengeretten frem mod 2. halvår 2016, skal man altså være opmærksom på, at retten til arbejdsmarkedsydelse bliver kortere.

I Finansloven for 2015 er det besluttet at indføre en ny og midlertidig kontantydelse. De personer, der kan modtage kontantydelsen, er alene dem, der opbruger retten til dagpenge efter 1. januar 2015. Den varighed, man kan være på ydelsen, fremgår af den sidste kolonne i tabellen.

Hvis man er faldet ud af systemet og ikke har ret til nogle af de ovenstående ydelser, hvilket er tilfældet for de over 50.000 danskere, så er næste vigtige spørgsmål, om man har ret til kontanthjælp.

Har man en ægtefælle, der har en normal arbejdsindkomst, er gift eller bor sammen med sin kæreste, så har man ikke ret til kontanthjælp grundet forsørgerpligten.

Hvis man har en rørig formue på mere end 10.000 – eksempelvis hvis du har en bolig, du kan optage lån i, eller bil du kan sælge – så skal du gøre det først.

Kend dine rettigheder og insister på hjælp
Man skal være aktiv, opsøgende og tage al den hjælp, som man kan få. Sådan lyder første råd fra Verner Sand Kirk. Han kommer med tre råd:

1. Insister på hjælp både i jobcentret, i din a-kasse og i din fagforening. De ved ofte, hvilke kurser der eksempelvis vil passe til ens profil – og som efter deltagelse i kurset vil øge ens chancer for at generhverve sig et job.

2. Mist ikke modet. Der er uhyggelig mange, der opgiver og bliver apatiske, fordi deres økonomi ramler sammen. Ræk ud efter hjælp med det samme. Jo længere tid man venter, desto mere uoverskueligt bliver det som regel at søge hjælp.

3. Anvend hjemmesiden “jobindsats”. Du kan finde link til hjemme siden her. Jobindsats.dk gør det nemt og hurtigt at få overblik over beskæftigelsesindsatsen. Du kan finde informationer om antal personer, udgifterne til forsørgelse og indsatsen for at skaffe personerne i beskæftigelse – lokalt, regionalt og i hele landet.

Folk der mistede dagpengeretten i 2013 og 2014 rammes ekstra hårdt
Ifølge Verner Sand Kirk, direktør i AK-Samvirke, er folk, der har mistet retten til dagpenge i 2013 og 2014, dem der rammes hårdest.

– De personer vil alle miste den midlertidige arbejdsmarkedsydelse inden udgangen af 2015, hvis det ikke lykkes dem at komme i arbejde. Det skyldes den aftrapningsmetode, der er valgt for, hvor længe man højest kan modtage arbejdsmarkedsydelsen. Der er ingen af dem, der har mistet dagpengeretten indtil udgangen af 2014, der kan få gavn af den nye midlertidige kontantydelse, som blev vedtaget i forbindelse med finanslovsaftalen for 2015. De første, som kan få gavn af kontantydelsen er dem, der mister den dagpengeretten i første halvår 2015. De vil kunne få arbejdsmarkedsydelse i 9 måneder og derefter kontantydelse i 6 måneder. I andet halvår 2017 er både arbejdsmarkedsydelsen og kontantydelsen helt aftrappet, så der kun er den rene 2 årige dagpengeperiode. siger han.

AK-Samvirke havde forudset problematikken
– Det er jo desværre gået lige præcis, som vi har sagt hele tiden. Vi har kunne se det her hele tiden. Det, der er sagen, er, at dem, der har lavet prognoser til politikerne, har lavet noget, der har været ukvalificeret, fortæller han.

Nedenstående illustration viser antallet af folk, der har opbrugt deres ret til dagpenge de sidste tre år.

Antallet af folk der har mistet retten til dagpenge de sidste tre år. AK-Samvirke