Vores visioner

Vores største vision vil være at vi igennem vores arbejde vil gøre os selv nytteløse og måtte lukke

Behandl os ordentligt vil gerne lave en masse som er til gavn for de mange som har det svært

Vi arbejder for

 • At blive talerøret for alle dem som står uden for arbejdsmarkedet uden for arbejdsmarkedet
 • At blive talerøret for alle som står helt uden indtægt
 • At få indført nedsat arbejdstid, da arbejdsløsheden er et af de største fakta til folk havner i fattigdom
 • At få en ordentlig dialog med politikere så der kan laves love som gør at også de fattigste her i landet kan overleve og få bedre vilkår
 • At afholde oplysende kurser som kan være med til at forbedre borgernes livs- og levevilkår
 • At tilbyde sociale aktiviteter for borgere på overførselsindkomst
 • At yde humanitær hjælp, lave indsamlinger til hjælp for borgere på overførselsindkomst
 • At lave opsøgende arbejde som fx. om årsagen til stigningen af selvmord
 • At oprette netværk for dem på overførselsindkomst uden for arbejdsmarkedet
 • At oprette bosteder for borgere på overførselsindkomst og hjemløse

Vi arbejder også for

 • At oprette lokale caféer rundt om i landet
 • At oprette depoter rundt om i landet for opbevaring af brugt legetøj og andet
 • At oprette små værksteder, hvor alle kan laver noget til eget brug
 • At oprette små fælles spisesteder rundt om i landet, så folk ikke er ensomme

Så kunne du tænke dig at være med til at starte noget op som kan være til gavn for alle dem på overførselsindkomst, så skriv til os

Dit navn:

Telefonnummer:

E-mail:

Emne:

Besked: