Det vil sige at man har opbrugt retten til dagpenge/midlertidigt arbejdsmarkedsydelse samt højest 5 år til du kan få efterløn. Du skal også beholde dit medlemskab og indbetale dit efterlønsbidrag til en arbejdsløshedskasse dvs. du skal opfylde anciennitetskravet for efterløn, når du når efterlønsalderen

Det står i seniorloven at kommunerne har pligt til at ansætte personer som er har bopæl i kommunen senest 2 måneder efter den dag, hvor du har anmodet om et seniorjob

Du kan tidligst sende en ansøgning om ansættelse i seniorjob 3 måneder før og senest 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber.

Hvis du har haft et fuldtidsjob, så skal kommunen tilbyde dig en fuldtidsstilling som seniorjobber. Har du haft et deltidsstilling, så skal kommunen tilbyde dig en deltidsstilling som seniorjobber

Flytter du som seniorjobber kommunen har du ret til et seniorjob i den nye bopælskommune

Kommunen skal fastsætte en seniorjobbers indhold og omfang efter samtale med ansøgeren (dig) og under hensyn til dine kvalifikationer og interesser

Lønnen skal være overenskomstmæssig eller for de tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Når du ansættes som seniorjobber er du ansat og omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere

Nedlægges arbejdsfunktionen er kommunen forpligtet til at finde et nyt seniorjob til dig

Hvis en kommune ikke ansætter dig inden for tidsfristerne, så skal kommunen udbetale kompensation til dig

Du kan læse hele loven her

Du er også velkommen til at skrive til os med spørgsmål eller andet

Dit navn:

Telefonnummer:

E-mail:

Emne:

Besked: