Præsentation

Behandl os ordentligt er en landsdækkende Folke Organisation som opstod i 2010, hvor 15 arbejdsløse personer mødtes fordi de mente der skulle gøres noget ved de arbejdsløses vilkår og den måde systemet behandlede de arbejdsløse på

Behandl os ordentligt er vokset sig stor og rummer nu alle grupper på overførselsindkomst uden for arbejdsmarkedet samt lavtlønsgruppen og små erhvervdrivende

I dag kun 7 år efter har vilkårene ændret sig til endnu dårligere vilkår for stort set alle på overførselsindkomst. Behovet for hjælp og støtte er dermed også vokset. I dag har syge og ledige det svært både rent økonomisk, men de har det også klart svære, når de står overfor systemet

Mange har svært ved at finde rundt i papirer, love og hvad der er ens ret og pligt som borger. Derfor er vi en del frivillige som bruger stort set alt vores tid på at hjælpe folk på overførselsindkomst

Vi har tilknyttet frivillige sagsbehandlere, jurister, advokater og andre. De frivillige er alle nogle som selv har/er været i systemet eller kender nogle som har været det, så de ved hvad det drejer sig om og kan give deres viden videre

Behandl os ordentligt er non profit

Behandl os ordentligt er ikke parti politisk og kan ikke betales af hverken erhvervslivet, fagbevægelsen eller politiske partier. Vi kan ikke købes til at tie stille med hvordan og hvad der foregår i samfundet

Behandl os ordentligt banker ikke nogen oven i hovedet, men vil dem som sætter vores aftryk ved at ytre os om de problemstillinger som vi oplever borgerne har i hverdagen

Behandl os ordentligt vil gøre vores bedste for at vejlede og hjælpe den enkelte borger som har problemersom syg eller ledig

Vi hjælper

  • Alle som er på overførselsindkomst og det vil sige ledige, under uddannelse, syge, handicappede, hjemløse og mange andre.
  • Alle børn og unge af forældre på overførselsindkomst
  • Alle pårørende til en på overførselsindkomst
  • Alle små selvstændige erhvervsdrivende

Du kan trygt spørge os. Her bliver intet skrevet ned eller videregivet og vi skal ikke bruge dit cpr.nr. Alt er helt anonymt og vi har tavshedspligt