Samtykkeerklæringer

Skal du underskrive en standard samtykke erklæring som udleveres af kommune eller andre…..

Som regel får den enkelte borger fremvist en samtykke erklæring på jobcenter, kommune eller andet sted som er skrevet på en måde, at det slet ikke er gennem skueligt hvad det er helt præcis der er tale om som ønskes indhentet oplysninger om

Denne form for samtykke erklæringer er standard erklæringer som de offentlige instanser ligger ind med. Dygtige advokater anbefaler ikke man underskriver den slags samtykke erklæringer

Ordlyden er ofte denne:

  1. kommunen kan indhente og videregive relevante oplysninger på tværs af kommunens forvaltninger til brug for sagens videre behandling,
  2. kommunen og de sundhedsfaglige medarbejdere fra regionen (fra den såkaldte kliniske funktion), der bistår kommunen med at vurdere din sag, gensidigt kan udveksle relevante oplysninger om din sag, og
  3. de ovenfor nævnte sundhedsfaglige medarbejdere fra regionen kan indhente og videregive relevante oplysninger fra sundhedsvæsenet i øvrigt til brug for behandling af din sag

Ordlyden kan variere fra kommune til kommune eller fra sag til sag

Gode advokater fraråder altid at under sådanne erklæringer standard erklæringer, da det i en samtykke erklæring ifølge loven altid skal fremgå tydeligt, hvad der søges samtykke til, så den som giver samtykke ved og er klar over hvad denne giver samtykke til

Ordlyd til anbefalet samtykke erklæring som anbefales af dygtige advokater:

Jeg har modtaget samtykke erklæring til underskrivelse og kan oplyse at det er mit ønske at være behjælpelig med at oplyse sagen bedst muligt. Jeg vil dog ikke underskrive en generel samtykke erklæring men derimod vil jeg gerne tage stilling, konkret, når I har brug for at indhente relevante oplysninger og oplysninger fra andre dele af forvaltningen

Med denne ordlyd så vil du have fuldt ud overblik over hvad det er for oplysninger som indhentes om dig og hvorfra kommunerne vil ikke kunne lide det og vil gøre alt for at få dig til at skrive under på standard erklæringen med undskyldning af en eller anden årsag, men du kan roligt fastholde denne ordlyd, da det er din retssikkerhed

Det er din sikkerhed for hvor og hvem der får dine personlige oplysninger, så henvis til retssikkerhedsloven og persondataloven, hvis der ikke lyttes til dit ønske og hold fast i dit ønske

Dette svare Skive kommune på vores forespørgelse vedrørende samtykke erklæringer

Download (DOCX, 41KB)

Download (DOCX, Unknown)