Svarfrister


Kommunen skal svare inden 7 arbejdsdage efter kommunen har modtaget din anmodningen om aktindsigt
Da det er et lovkrav, så skal kommunen leve op til dette
Det vil så også sige at kan en kommune ikke svare inden de 7 arbejdsdage, så skal kommunen give dig besked om hvorfor kommunen ikke kan nå at svare dig og med oplysning om ny dato for svarfrist

Loven som du kan henvise til er: Offentlighedslovens § 36 og forvaltningslovens § 16


Svarfristen for indsigtsretten er 4 uger og dette er et lovkrav
Så kommunen kan ikke ændre på svarfristen med mindre de svare inden 4 uger med en begrundelse herfor og giver oplysning om forventet svarfrist

Under Indsigtret kan der svares på flg.:
1) hvilke oplysninger der behandles,
2) behandlingens formål,
3) kategorierne af modtagere af oplysningerne og
4) tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer

Loven som du kan henvise til er: Persondataloven § 31


Svarfristen for kvitteringsbreve og vejledninger jf. persondataloven er 10 dage

Loven du kan henvise til er: God forvaltningsskik, Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, Persondataloven § 28

Foruden lovene er der retsgrundsætninger som er ofte lidt mere åbne for fortolkning end love

Under retsgrundsætninger er bl.a. saglighedskravet og sagsoplysningsprincip

Svarfrister inden for andre sagsbehandlingsområder er der forskellige svarfrister for alt efter hvilke slags sag det er og det kan også varierer fra kommune til kommune

Kommunen har pligt til at lægge svarfrister offentligt ud

Loven finder du her Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2

Hvor finder du svarfristen

  • Den kan du evt. finde på kommunens hjemmeside
  • Det vil dog altid være bedst at få svarfristen udleveret skriftligt i forbindelse med afleveringen af din ansøgning, så du kan benytte dine rettigheder til at rykke for svar

 

Det er vigtigt du har en svarfrist
Hvis kommunen er meget længe om at behandle din sag og ikke kan give dig en forklaring for udsættelse af svarfristen, så ses dette som et afslag og dermed kan du klage. Dog er det ikke ensbetydende med du har vundet sagen

Hvor længe må kommunen være om at behandle en sag Cirkulæreskrivelse om mål for hurtig sagsbehandling m.v.

Oplysningerne kommer bl.a. fra Ankestyrelsens hjemmeside

Stiller du der imod spørgsmål til din kommune vedr. din sag eller andet findes der ingen svarfrister som kommunen skal overholde

Nogle kommuner er gode til at informerer om sagsbehandlingstider og andre reklamerer ikke med det, men ifølge Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen offentlig gøre deres sagsbehandlingstider og det bør de gøre ved at lægge det ud på kommunens hjemmeside og når en borger henvender sig med en ansøgning eller forespørgelser

Citat fra denne lov
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse
Citat slut

Hvis du oplever problemer med at få din aktindsigt tilsendt eller din kommune ikke overholder sagsbehandlingstiderne, så vil vi gerne høre om dette, så vi kan påvirke kommunerne til at få bragt det i orden

Vi tager forbehold for fejl