Svarfrister

Lov om svarfrist
Kommunerne har pligt pr. lov til at oplyse om hvor lang tid din ansøgning tager for at blive behandlet

Hvor finder jeg svarfristen

  • Den kan du evt. finde på kommunens hjemmeside
  • Det vil dog altid være bedst at få svarfristen udleveret skriftligt i forbindelse med afleveringen af din ansøgning, så du kan benytte dine rettigheder

Hvor længe må en svarfrist være
Svarfristen afhænger altid af hvad det er du har ansøgt om. Svarfristen bestemmer kommunen, men kommunen har pligt til at komme med en afgørelse hurtigst muligt.

Udsættelse af svarfrist
Svarfristen kan udsættes, når kommunen kan give en forklaring på udsættelsen

Derfor er det vigtigt du har en svarfrist
Hvis kommunen er meget længe om at behandle din sag og ikke kan give dig en forklaring for udsættelse af svarfristen, så ses dette som et afslag og dermed kan du klage. Dog er det ikke ensbetydende med du har vundet sagen

Hvor længe må kommunen være om at behandle en sag Cirkulæreskrivelse om mål for hurtig sagsbehandling m.v.

Oplysningerne kommer fra Ankestyrelsens hjemmeside

Stiller du der imod spørgsmål til din kommune vedr. din sag eller andet findes der ingen svarfrister som kommunen skal overholde

Nogle kommuner er gode til at informerer om sagsbehandlingstider og andre reklamerer ikke med det, men ifølge Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen offentlig gøre deres sagsbehandlingstider og det bør de gøre ved at lægge det ud på kommunens hjemmeside og når en borger henvender sig med en ansøgning eller forespørgelser

Citat fra denne lov
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse
Citat slut

Hvis du oplever problemer med at få din aktindsigt tilsendt eller din kommune ikke overholder sagsbehandlingstiderne, så vil vi gerne høre om dette, så vi kan påvirke kommunerne til at få bragt det i orden

Vi tager forbehold for fejl