Du har ret til sygedagpenge

Som lønmodtager og hvis du har arbejdet i minimum 74 timer i de sidste 8 uger hos samme arbejdsgiver før første sygefraværsdag.

De første 30 dage betaler arbejdsgiveren sygedagpenge også kaldet arbejdsgiverperioden. Hvis du er syg mere end de 30 dage, så overtager kommunen udbetalingen eller yder refusion til arbejdsgiveren

Hvis du ikke har haft 74 timers arbejde inden for en 8 ugers periode eller hvis du er nyansat, så har arbejdsgiveren ikke pligt til at yde sygedagpenge i de første 30 dage af din sygeperiode.

Kommunen går derfor ind og udbetaler sygedagpenge, hvis du kan dokumenterer at du har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i 26 uger før du blev syg. I de 26 uger skal have mindst haft 240 timers arbejde.

På arbejdsløshedsdagpenge kan du sygemelde dig og sygedagpengene udbetales af kommunen. Du skal være understøttelsesberettiget og medlem af en A-kasse for at berettiget til sygedagpenge

Som selvstændig kam du få sygedagpenge efter 2 ugers sygdom, hvis ud er selvstændig eller medarbejdende ægtefælle

Sygefraværet skal anmeldes senest 3 uger efter første fraværsdag. Er du forsikret, skal sygefravær anmeldes senest en uge efter 1. eller 3. sygedag alt efter din forsikring. Har du selv tegnet en forsikring kan den udbetale sygedagpenge fra den 1. eller 3. sygedag alt efter din forsikring

Lov om sygedagpenge

Glukosemåleapparatet er det et hjælpemiddel eller behandlingsredskab?
Hvornår er et glukosemåleapparatet FreeStyle Libre et hjælpemiddel og hvornår er det et behandlingsredskab. Det har ankestyrelsen lavet en principafgørelse på og forklaringen på denne kan du læse her

Du er velkommen til at skrive til, hvis du har et spørgsmål eller ønsker uddybende oplysninger

Dit navn:

Telefonnummer:

E-mail:

Emne:

Besked: