225-timers reglen

Denne regel er forklarer mest overordnet, da det er svært, at komme ind på alle de specifikke detaljer for denne

Reglen går overordnet ud på, at man inden for 12 mdr, skal havde arbejdet 225 timers ordinært og ustøttet arbejde

Det kan f.eks. være som deltidsarbejde, alm arbejde eller vikartimer

Det skal være lønnede timer. Så praktik/nyttejob tæller ikke med

Modregnes indtægt i min kontanthjælp?

Indtægter modregnes i din kontanthjælp

De skal dog se bort fra 25,74 kr pr time du arbejder

Så arbejder du 1 time, hvor du får 150 kr før skat, modregner de 124,6 kr i din kontanthjælp

Hvad så med kontanthjælpsloftet, når jeg modregnes grundet indtægt?

Når man modregnes i sin kontanthjælp pga indtægt, bliver der højere til loftet

Men her ser de ikke bort fra de 25,74 kr pr time. Så hvis du tjener de 150 kr som i det andet eksempel, er der 150 kr højere til loftet

Så hvis du har mistet 2000 kr i boligstøtte, og en måned tjener 150 kr, så kan du den måned, få de 150 kr ekstra i boligstøtte

Hvis du ikke har mistet noget i boligstøtte, kan du selvfølgelig ikke få ekstra boligstøtte pga arbejdsindtægt

Kan jeg fritages fra 225-timers reglen

Hvis kommunen vurderer, at du ikke vil kunne arbejde de 225 timer, pga f.eks. sygdom, så kan du undtages fra 225-timers reglen

Man er også fritaget under barsel

Om du er fritaget, vil kommunen oplyse dig om, når de skal informere om de ændringer disse regler medfører for dig

Hvad sker der for ugifte og samlevende der ikke har arbejdet de 225-timer?

Hvis du er ugift, og får 10968 kr (2016) før skat som ikke-forsørger, eller 14575 kr (2016) før skat som forsørger, mister du 1000 kr før skat

Hvis du er ugift, under 30 år, får kontanthjælp, men ikke får en af de høje satser, eller hvis du er ikke-forsørger 18-24 år og får aktivitetstillæg, mister du 500 kr før skat

Hvis du er ugift, kun får uddannelseshjælp, og ikke får de 10968 kr (2016) før skat som ikke-forsørger, eller 14575 kr før (2016) skat som forsørger, mister du ikke noget pga 225-timers reglen

Hvad sker der for gifte der ikke har arbejdet de 225-timer?

Hvis din ægtefælle er på en anden offentlig ydelse, som ikke er kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og som ikke er betinget af, at man skal udnytte sine arbejdsmuligheder, skal du kigge på reglerne for ugifte. Disse ydelser er f.eks. folkepension, førtidspension, SU, efterløn eller lignende

Hvis din ægtefælle er på en offentlig ydelse der er betinget af at udnytte sine arbejdsmuligheder (dagpenge, sygedagpenge osv) er det fortsat disse regler. Det er dog kun den på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, der skal have de 225 timer

Hvis du, din ægtefælle eller i begge, ikke opfylder 225-timers reglen, mister i som udgangspunkt den ene ydelse (kontanthjælp)

Man har dog mindst tilsammen 14.575 kr før skat som forsørger, og 10.968 kr før skat som ikke-forsørger

Så hvis ens satser er mindre, modregnes der kun, indtil man tilsammen har 14.575 kr (2016) før skat eller 10968 kr (2016) før skat

Hvornår træder 225-timers reglen i kraft?

Dem der ikke er fritaget fra loftet, skal fra 1. oktober 2016 til 31. marts 2017, have arbejdet 113 timer, indenfor de sidste 6 mdr.

Så fra 1. oktober 2016 til 31. marts 2017, ser de 6 mdr tilbage, og i de 6 mdr, skal man have arbejdet 113 timer

Fra 1. april 2017, skal man have arbejdet 225 timer indenfor de sidste 12 mdr.

Så fra 1. april 2017, begynder de at se 12 mdr tilbage, og i de 12 mdr, skal man have arbejdet 225 timer

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at skrive til os e-mail boo@behandlosordenligt.dk