Aktindsigt står møder jeg ikke har deltaget i

Det møde eller forløb/praktik har jeg da ikke deltaget i.

Behandl os ordentligt bisidderhjælp har flere gange fået spørgsmålet fra borgere som spørger om det kan være rigtigt at der ved aktindsigt viser sig møder og andet borgeren har deltaget i selv om borgeren aldrig har været til det pågældende møde eller forløb/praktik. Når borgeren har henvendt sig til kommunen, så vil disse kommuner ikke slette eller rette i dokumenterne, så de stemmer overens med sandheden/virkeligheden

På denne baggrund har vi spurgt Beskæftigelsesministeren om det kan have sin ret at kommunerne stille eller forringer borgerens retssikkerhed i den slags problemstillinger

Svaret fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen er:

I Danmark skal man naturligvis kunne stole på offentlige myndigheder, så kort kan det siges. Det betyder fx, at en offentlig myndighed ikke må skrive notater eller referater af møder, der ikke har fundet sted. Hvis en offentlig myndighed skriver referat af et møde, har man ret til at se referatet og gøre indsigelse, hvis man er uenig i indholdet

Beskæftigelsesministeren tilføjede denne bemærkning: 

Endelig har man altid mulighed for at klage over måden, kommunen håndterer ens sag på. Man retter sin klage til borgmesteren, og det er klart, at man bør have svar inden for rimelig tid. Udgangspunktet er, at kommunen bør svare på de klagepunkter, man måtte have – eller begrunde, hvorfor kommunen fx ikke kan tage stilling eller kun i begrænset omfang kan tage stilling

Behandl os ordentligt kan derfor kun oplyse om at vi anbefaler at du får et skriftligt svar fra din sagsbehandler at informationerne i din sag ikke kan ændres. Hvis der ikke bliver ændret noget, bør du klage til borgmesteren og hvis det ikke hjælper, så bør du sende det ind til Ombudsmanden

Hvis vi skal ændre på systemet, så skal der indsendes klager til Ombudsmanden for der registreres klagerne og så vil det indgå i den samlede bedømmelse af kommunerne

Husk vi hjælper dig gerne med at formulerer et brev, så systemet forstår det du skriver