Barsel

Som lønmodtager

Jf. § 6
En gravid har ret til fravær fra arbejdet når der skønnes at være 4 uger til fødslen

Jf. § 6, stk. 2. 1)
Der kan dog være tale om ret til fravær før de 4 uger, hvis graviditeten har et sygeligt forløb med risiko for kvindens eller fosterets helbred

Jf. § 7,
En mor har ret til fravær de første 2 uger efter fødslen og herefter ret til fravær i yderligere 12 uger

Jf. § 7, stk. 3
Faderen har ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen, når barnet kommer hjem eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen

Jf. § 9
Efter den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til forældreorlov i 32 uger
Faderen har dog ret til at begynde forældreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen

Jf. § 10
Begge forældre har ret til at forlænge forældreorlov efter § 9 fra 32 uger til 46 uger

Som adoptivforældre

Jf. § 8
Opholder adoptanter sig i udlandet for at modtage et barn har hver ret til fravær i op til 4uger fra arbejdet
De 4uger kan forlænges med yderligere 4 uger, hvis årsagen ikke kan tilregnes adoptanterne

Jf. § 8, stk. 2
Modtagelsen anses fra det øjeblik at betingelserne for hjemrejsen er opfyldt

Jf. § 8, stk. 3
Der gives kun ret til en adoption, når en adoption formidles af en organisation som er godkendt efter adoptionsloven eller gennemført efter tilladelse fra Familiestyrelsen

Jf. § 8, stk. 4
Adoptanter der skal modtage adoptivbarn i Danmark, giver det ret til fravær i op til 1 uge før modtagelse af barnet. Det er en forudsætning barnet ikke allerede er i adoptanternes hjem.

Jf. 8, stk. 5 og 6
Adoptionsundersøgende myndighed bestemmer, hvilken af de adopterende ægtefæller som har en ad de gangen ret til fravær i de første 14 uger efter modtagelsen af barnet

Jf. § 8, stk. 7
Efter 14. uge efter modtagelsen af barnet har adoptanter ret til fravær fra arbejde under forældreorlov i 32 uger jf. § 9 og § 10 og kan påbegyndes inden for de første 14 uger efter modtagelse af barnet

Jf. § 10
Begge forældre har ret til at forlænge forældreorlov efter § 9 fra 32 uger til 40 uger

Som selvstændige erhvervsdrivende

Jf. § 9
Efter den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til forældreorlov i 32 uger
Faderen har dog ret til at begynde forældreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen

Jf. § 10
Begge forældre har ret til at forlænge forældreorlov efter § 9 fra 32 uger til 46 uger

Genoptagelse af arbejde

Retten til at genoptage arbejdet og fordele forældreorlov over flere gange/år finder du under § 11 og § 12. Det kan måske være praktisk at udskyde dele af sin forældreorlov, hvis barnet bliver syg i en længere periode eller andet sker

Den fulde lov er Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)

Der er sket ændringer pr. 1. februar 2018 til ovenstående lov, så læs venligst denne

Her finder du Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Der er specifikke krav og regler for EU-borgere og søfolk m.fl. som du kan læse om i lovenene

 

 

Siden er sidst opdateret den 25-03-2018