Boligstøtte på kontanthjælp

Boligstøtten afhænger af, om du er førtidspensionist, folkepensionist eller ikke pensionist som fx. kontanthjælpsmodtager

Boligstøtten udbetales en gang hver måned og betales direkte til udlejer

Boligstøtten er skattefri

Boligstøtte kan søges på www.borger.dk

Der er forskellige udregnings metoder og satser for boligstøtte alt efter om man fx er på kontanthjælp eller er førtidspensionist

For at regne ud hvor meget du kan få i boligstøtte, så skal der bruges disse informationer

  • Husleje, når el, vand, varme er trukket fra
  • Hvor mange kvadratmeter lejligheden/huset er
  • Hvor mange hjemmeboende børn der er
  • Husstandsindkomsten og formue på alle som er boende i lejligheden/huset
  • Information om du får førtidspensionist eller folkepension

Hvis du ikke er pensionist og bor til leje
Hvis du bor til leje skal du have en mindste husleje på 2008,- kr. pr. mdr. (2017) for at være berettiget til boligstøtte

Du kan højst få (2017)

Uden hjemmeboende børn 1004,- kr. pr. mdr.
Op til 3 hjemmeboende børn 3532,- kr. pr. mdr.
Mere end 3 hjemmeboende børn 4415,- kr. pr. mdr.

På grund af kontanthjælpsloftet, så er det loftet der bestemmer hvor stor en andel at boligstøtten og §34 du kan få udbetalt i boligstøtte selv om du faktisk er godkendt til en højere boligstøtte.

Der er dog mulighed for at få mere i boligstøtte

  • Hvis lejemålet er anvist af kommunen
  • Hvis du eller anden person i lejemålet, får døgnhjælp efter servicelovens § 96
  • Hvis du eller anden person i lejemålet, er stærkt bevægelseshæmmet, og lejemålet er tilpasset dette

Når du søger om boligstøtte skal du altid huske din lejekontrakt

Der er kun en som kan søge om boligstøtte til hvert lejemål

Boligstøtten kan søges digitalt på borger.dk

Indgiv altid din ansøgning skriftligt med en kopi til dig selv med dato og andet som bevis for din ansøgning er afsendt/indleveret
Få altid afgørelsen skriftligt, så du på den måde kan klage over afgørelse, hvis nødvendigt