Brøkpension fra 2025

For dig som når folkepensionsalderen fra den 1. juli 2025 eller senere gælder de nye regler og love

Ny pensionsaftale er trådt i kraft 1. juli 2018, men brøkpensionen er kun ændret for personer der når folkepensionsalderen 1. juli 2025 eller senere

For at opnå fuld førtidspension eller folkepension, så skal man have en bopælstid som svare til fra det 15. år til folkepensionsalderen til 9/10 af den samlede periode

Det vil også sige at en som er 37 år i dag og som har en folkepensionsalder på 72 år vil man ved 5 års arbejde i udlandet ikke kunne få fuld pension men brøkpension

Hvis man ikke lever op til fuld førtidspension eller folkepension, så skal der ses på om man er berettiget til brøkpension

Her er et skema, så du kan følge med i om du har optjent bopælstiden i forhold til den alder og folkepensionsalder

Går man på folkepension før 1. juli 2025, så er det fortsat de nuværende regler der gælder læs her

Lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som er vedtaget i folketinget