Brøkpension før 2025

Brøkpension før 2025

For dig som når folkepensionsalderen inden 1. juli 2025: Indfødsret skal du opfylde følgende kriterier jf. §2: Retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret Dette gælder dog ikke: 1) Personer, der har haft fast bopæl her i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, heraf mindst 5 år Læs mere...