Gæld og tilbage betaling

Gæld og tilbage betaling

Der er indkommet nogle spørgsmål i løbet af april måned vedr. gæld til det offentlige og gæld til det private. Spørgsmålene har omhandlet gæld til private, gæld til det offentlige, afdrag på gæld, eftergivelse af gæld og gældssanering Du kan søge om eftergivelse af gæld til det offentlige. Her er både ansøgningsskema og Læs mere...