Hjælp ifølge aktiv loven

Hjælp ifølge aktiv loven

Vi henviser til Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik kapitel 10 §81: Enkeltudgifter (uforudsete udgifter) §81 a: Midlertidig huslejehjælp som kan afhjælpe en udsættelse §82: Hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende §83: Hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under Læs mere...