hjemløse over 65 år-norge

Hjemløs pensjonister over 65 år har steget

Flere og flere hjemløse pensjonister og andre over 65 år Ikke bare et problem i utviklingsland I Sverige har antall hjemløse over 65 år økt med 23 prosent de siste seks årene. Det er for tiden ca 1850 personer over 65 år som er hjemløse, og dette gjenspeiles av den store mangelen på boliger for personer med lav inntekt som de over 65 år Læs mere...