Ny hjemløs

Definitionen på at være hjemløs ”Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos slægtningen, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende Læs mere...