nye lov ændringer

Nye lov ændringer

Vejledning om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11 (VEJ nr 9514 af 30/06/2021) I nedenstående love er der sket lov ændringer den 12. februar 2021 Bekendtgørelsen af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (LBK nr 215 af 12/02/2021) Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af Læs mere...