Cookies og privatlivspolitik

Cookies og privatlivspolitik

Cookies for Behandl Os Ordentligt

Behandl Os Ordentligt anvender cookies da det er nødvendigt for at hjemmesiderne kan fungere og du som besøgende kan finde de informationer du søger. Du bestemmer selv udover de nødvendige cookies, hvilke typer cookieinformation du giver tilladelse til.

Behandl Os Ordentligt indsamler ikke besøgendes oplysninger ved brug af hjemmesider og sociale platforme medmindre den besøgende selv giver tilladelse.

Behandl Os Ordentligt anbefaler besøgende til hjemmesiderne at benytte ”Nødvendige cookies” og ikke andre cookies, da Behandl Os Ordentligt ikke går ind for indsamling af oplysninger.

Hvorfor cookies:
Nødvendige cookies gør foreningens hjemmesider brugbare ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiderne. Hjemmesiderne kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.

Privatlivspolitik for Behandl Os Ordentligt

Behandl Os Ordentligt behandler personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har foreningen vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan foreningen behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Behandl Os Ordentligt behandler udelukkende personoplysninger for at kunne varetage foreningens formål jf. foreningens vedtægter. Behandl Os Ordentligt behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Behandl Os Ordentligt privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har, når vi behandler dem.

Du finder den til enhver tid gældende version af Behandl Os Ordentligt privatlivspolitik på https://www.behandlosordentligt.dk/cookies-og-privatlivspolitik/

De frivillige behandler dine oplysninger efter instruktion fra Behandl Os Ordentligt.

Dataansvarlig

Dataansvarlig for behandling af dine oplysninger er:

Behandl Os Ordentligt

E-mail:  boo@behandlosordentligt.dk

CVR: 33 22 01 11

Hjemmeside: www.behandlosordentligt.dk og www.boo-avis.dk

Henvendelser

Dine henvendelser sker uopfordret af Behandl Os Ordentligt og helt på dine eget initiativ pr. mail eller telefon.

Behandl Os Ordentligt opbevare de oplysninger du sender til os pr. mail indtil vi har svaret eller sagen er afsluttet. Alle oplysninger slettes senest 3 måneder efter du har modtaget endelig svar eller sagen er afsluttet.

Behandl Os Ordentligt gemmer og indsamler ikke personoplysninger eller personfølsomme data over henvendelser der modtages pr. mail eller telefon.

Behandl Os Ordentligt føre ikke aktiv, statistiker eller andet over indhold over henvendelser som indkommer pr. mail eller telefon medmindre du selv skriftligt giver tilladelse til det og du kan til enhver tid bede om at få det slettet.

Behandl Os Ordentligt forlanger ikke at få oplysninger og personfølsomme medmindre du selv afgiver oplysninger for at kunne behandle din sag.

Medlem

Behandl Os Ordentligt behandler dine personoplysninger som du har givet os i forbindelse med din indmeldelse og når du kontakter os omkring dit medlemskab.

Behandl Os Ordentligt har kun brug for dit fulde navn, postnr., by, mailadresse for at du kan blive medlem.

Behandl Os Ordentligt benytter kun din mailadresse for at kunne fremsende dig det månedlige nyhedsbrev.

Behandl Os Ordentligt opbevare dine oplysninger forsvarligt i foreningens mailkonto og indgår ikke i andre sammenhæng.

Behandl Os Ordentligt opbevarer dine oplysninger op til halvandet år efter kalenderåret for modtagelsen af din udmeldelse.

BOO-Nyhedsbrev

brug at for at tilsende dig BOO-Nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig BOO-Nyhedsbrev ved at indmelde dig i Behandl Os Ordentligt

Behandl Os Ordentligt anvender dine oplysninger til administration af nyhedsbreve via foreningens mailkonto.

Behandl Os Ordentligt behandler oplysninger om modtagere af BOO-Nyhedsbrev og slettes hurtigst muligt og senest inden for en måned, hvis mailadressen ikke længere eksisterer. Trækker du dit samtykke tilbage, sletter vi dine oplysninger hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Frivillige

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig og dit hverv som frivillig hos Behandl Os Ordentligt. Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato, hvilke frivillig hverv du har påtaget dig, hvor og i hvilken periode og hvilke udlæg du skal have refunderet. Vi kan behandle billeder af dig fx til ID-kort eller hjemmeside. Når du logger på vores digitale løsninger, registrer vi login oplysninger, så du kan logges på, logges af efter inaktivitet m.v.

I visse tilfælde behandler vi cpr.nr.  til brug for indhentelse af børneattest samt udbetaling af godtgørelse

Formålet er administration, udvikling og tilrettelæggelse af Behandl Os Ordentligt frivillige arbejde; herunder at søge tilskud. Vi logger din adfærd på vores digitale løsninger af driftsmæssige hensyn og for at kunne hjælpe dig, hvis der opstår problemer

Vi behandler portrætbilleder til brug for ID-kort, så fx deltagere i netværksgrupper, andre foreninger og klubber kan vide, at du kommer fra Behandl Os Ordentligt. Vi anvender billeder med frivillige på vores hjemmesider, brochurer m.v., hvis billederne illustrerer Behandl Os Ordentligt aktiviteter og brugerne kan se, hvordan kontaktpersonen ser ud.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine oplysninger op til halvandet år efter kalenderåret for dit seneste frivillig hverv

Bogføringspligtige oplysninger opbevares i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører

Billedoptagelser, hvor du har givet samtykke eller indgået aftale om, at vi kan benytte i en bestemt periode, opbevares til perioden er udløbet eller, indtil du beder os om at slette optagelsen, så billedet ikke anvendes fremover

Oplysninger om børneattest opbevares op til 1 måned efter, at vi har modtaget svar fra politiet og 1 måned efter afholdt arrangement eller aktivitet

Vi opbevarer oplysninger om deltagelse i Behandl Os Ordentligt kurser for frivillige og konferencer op til 2 år efter afholdelse af kurset/konferencen

Videregivelse
Vi videregiver almindelige oplysninger til andre, hvis nødvendigt. Fx hvis en myndighed kræver dokumentation for antal frivillige, i forbindelse med lokalafdelingers samarbejde med andre organisationer, eller hvis der opstår en forsikringssag, der forudsætter videregivelse af personoplysninger til forsikringsselskabet.

Konkurrence og lotteri
Deltagelse

Behandl Os Ordentligt behandler dine personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mail, som du har givet os, når du tilmelder dig en konkurrence eller ved køb af lotterilodder.

Behandl Os Ordentligt behandler dine oplysninger som bankregistrerings- og kontonummer du har givet ved samtykke til brug for udbetaling eller udlevering af lotterigevinster.

Behandl Os Ordentligt anvender dine oplysninger til at administrere din deltagelse i konkurrencer og medlemslotterier.

Behandl Os Ordentligt offentliggør navn og by på vindere af konkurrencer og trækningslister fra lotterier.

Behandl Os Ordentligt opbevarer dine oplysninger om deltagelse og ved udbetaling eller udlevering af gevinster i op til halvandet år efter udtrækningen af vindere.  Oplysninger om deltagelse i lotterier slettes senest halvandet år efter kalenderåret for, at dit medlemskab er ophørt

Behandl Os Ordentligt opbevarer oplysninger som er bogføringspligtige i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, regnskabsmaterialet vedrører

Leverandører og samarbejdspartnere

Behandl Os Ordentligt behandler personoplysninger, som vi har modtaget fra samarbejdspartnere, leverandører og selvstændige erhvervsdrivende

Formålet er at administrere samarbejdet, indgåede aftaler, kontrakter og dokumentere betalingstransaktioner.

Behandl Os Ordentligt opbevarer kontaktoplysninger på ansatte og konsulenter, indtil vi modtager oplysning om ændring af kontaktpersoner eller ved samarbejdsaftalens ophør.
Behandl Os Ordentligt opbevare oplysninger som er bogføringspligtige i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører

Ansatte, konsulenter og freelance

Behandl Os Ordentligt behandler personoplysninger, som vi har modtaget fra ansatte og freelance for udførelse af opgaver.

Formålet er at administrere samarbejdet, indgåede aftaler, kontrakter og dokumentere betalingstransaktioner.

Behandl Os Ordentligt behandler dine oplysninger som bankregistrerings- og kontonummer du har givet ved samtykke til brug for betaling af løste opgaver.

Behandl Os Ordentligt opbevarer oplysninger som er bogføringspligtige i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

Behandl Os Ordentligt opbevarer kontaktoplysninger på ansatte, konsulenter og freelance, indtil vi modtager oplysning om ændring af kontaktpersoner eller ved samarbejdsaftalens ophør.

Love og vejledninger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LOV nr 548 af 07/05/2019) § 167, § 168, § 169 og § 170

Behandl Os Ordentligt overholder databeskyttelsesforordningen læs den her på datatilsynet.dk

Fandt du ikke de oplysninger som du søgte er du altid velkommen til at skrive til os
Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig e-mail: boo@behandlosordentligt.dk

Sidst opdateret den 03-10-2021