Fleksjob satser

Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen.

Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 1121 af 17. september 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Lovhenvisning Sats
Fleksydelse § 17, stk. 2 og 3 203.472 kr. pr. år
Mindsteudbetaling af fleksydelse § 25, stk. 2 100 kr. pr. måned
Fradrag i pensionsbeløb § 18, stk. 13 15.700 kr. pr. år
Lempeligt fradrag § 20, stk. 3 38.329 kr. pr. år
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed1 § 21 79.048 kr. pr. år
Fleksydelsesbidrag2 § 8 1.505 kr. pr. kvartal
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren3 § 14 1,78 kr. pr. time

1 Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 944 af 10. juli 2013 om fleksydelse.
2 Jf. § 8 i LBK nr. 943 af 25. august 2014 af lov om fleksydelse og § 8, stk. 2, i BEK nr. 944 af 10. juli 2013 om fleksydelse.
3 Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1392 af 11. december 2009 om betaling af indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleks ydelse

Læs mere om fleksjob

Der tages forbehold for tastefejl mv.