Førtidspensions satser

Førtidspension, jf. lov om social pension (LBK nr. 1239 af 13. oktober 2016)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Førtidspensionister på ny førtidspension efter nye regler fra 1. januar 2003

 Satser for 2017 Enlig           Gifte/samlevende
Førtidspension                            18.642 kr. 15.846 kr.

Satser for Førtidspensionister på gammel førtidspension fra før 1. januar 2003

 Satser for 2017
Grundbeløb § 48, stk. 1, nr. 1. 74.844 kr. pr. år.
Pensionstillæg, reelt enlige § 48, stk. 1, nr. 3 77.748 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre § 48, stk. 1, nr. 7 37.572 kr. pr. år
Førtidsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 10 19.320 kr. pr. år
Invaliditetsbeløb § 48, stk. 1, nr. 7 37.912 kr. pr. år
Invaliditetsydelse § 48, stk. 1, nr. 8  37.164 kr. pr. år
Erhvervudygtighedsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 9  50.220 kr. pr. år
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som
modtager forhøjet almindelig førtidspension
§ 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt. 17.592 kr. pr. år
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som
modtager almindelig førtidspension
§ 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt. 36.912 kr. pr. år
Bistandstillæg § 48, stk. 1, nr. 12 38.580 kr. pr. år
Plejetillæg § 48, stk. 1, nr. 13 76.992 kr. pr. år
Reelt enlige, fik inv.ydelse og
bistands-/plejetillæg dec. 93
§ 61 41.880 kr. pr. år
Ægteskabstillæg1
10.056 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 pct. over 31,4 pct.
kommuneskat, enlige
§ 62 59 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 pct. over 31,4 pct.
kommuneskat, andre
§ 62 34 kr. pr. år
Formuegrænse, helbredstillæg § 48, stk. 1, nr. 14 86.000 kr. pr. år
1 Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983

Der tages forbehold for tastefejl mv.