Sorgorlov til begge forældre

En ny sorgorlov blev indført den 1. februar 2018

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

  • Fædre, medmødre og begge adoptanter får ret til fravær i 14 uger i forbindelse med et barns død eller bortadoption inden den 32. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet
  • Man får pligt til at varsle fraværet over for arbejdsgiveren hurtigst muligt
  • Anmeldelsespligten for ledige ændres, så ledige får samme frist på 8 uger efter barnets død eller bortadoption til at anmelde fraværet til a-kassen, som lønmodtagere og selvstændige har til at anmode om barselsdagpenge

Oplysningerne kommer fra beskæftigelsesministeriet hjemmeside

Lov om ændring af barselsloven