Gæld og tilbage betaling

Der er indkommet nogle spørgsmål i løbet af april måned vedr. gæld til det offentlige og gæld til det private. Spørgsmålene har omhandlet gæld til private, gæld til det offentlige, afdrag på gæld, eftergivelse af gæld og gældssanering

Du kan søge om eftergivelse af gæld til det offentlige. Her er både ansøgningsskema og vejledningen i et. Vejledningen står på sidste side i ansøgningsskemaet

Du vil kunne få eftergivet din gæld til det offentlige, hvis du har været på fx. kontanthjælp 3 år ud af de sidste 4 år og er kommet i arbejde, fleksjob, uddannelse eller revalidering, ansøg her

Gæld til private kreditorer vil det gå over skifteretten og det er her du skal søge om gældssanering til privat gæld

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Hvad skal virksomheder overholde når de kræver betaling for en vare eller service

For det første skal du som kunde modtage en faktura, hvor virksomheden gør krav gældende overfor kunden med en betalingsfrist på minimum 10 dage. Det hedder

“Virksomheden skal dog have gjort dig opmærksom på sit krav og give dig en frist på 10 dage til at betale beløbet, før sagen kan pålægges inkassoomkostninger”. Dette er kun opfyldt, hvis du modtager en faktura pr. mail eller til den adresse du bor på og fx. ikke, hvis du er flyttet og virksomheden sender fakturaen til din gamle adresse, så du dermed ikke modtager fakturaen

Forældelse af gæld

Inkasso fungerer sådan her

Hvordan foregår et møde hos fogedretten

RKI må ikke registrerer dig, hvis du er uenig i at du skylder penge. Læs mere her

Må min bank modregne i min ydelse:
Finanstilsynets fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning