Hjælp ifølge aktiv loven

Vi henviser til Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik kapitel 10

§81: Enkeltudgifter (uforudsete udgifter)

§81 a: Midlertidig huslejehjælp som kan afhjælpe en udsættelse

§82: Hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende

§83: Hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år

§85: Hjælp til flytning

Læs om disse paragraffer her

Du har ret til en skriftlig afgørelse med en fyldestgørende begrundelse. Det vil sige at der skal stå i forhold til hvilken eller hvilke paragraffer afslaget er givet og dette skal være begrundet med en forklaring.

Du har som regel 4 uger til at klage over afgørelsen ved afslag med mindre der står noget andet i afslaget. Husk det er kun skriftlige afgørelser du kan klage over, så derfor skal du aldrig accepter et mundtligt svar eller afgørelse !