Definitionen på at være hjemløs

”Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos slægtningen, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat”.

Grundlæggende regnes en person som hjemløs, hvis han eller hun befinder sig i en eller flere af følgende situationer:
• Personer, der mangler tag over hovedet den kommende nat. Herunder regnes personer som overnatter på gaden, i en trappeopgang, i et skur eller lignende
• Personer, der overnatter på natvarmestue/ værested med nødovernatning
• Personer, der overnatter på et akut/midlertidigt botilbud, som fx herberger eller forsorgshjem
• Personer, der opholder sig på hotel, vandrehjem eller lignende på grund af hjemløshed
• Personer, der bor midlertidigt og uden kontakt hos venner/bekendte eller familie
• Personer, der bor i midlertidig udslusningsbolig eller lignende uden permanent kontrakt.
• Personer under kriminalforsorgen, der står for at skulle løslades inden for 1 måned uden at der er iværksat en boligløsning
• Personer indlagt på hospital eller på behandlingshjem, der står for at skulle udskrives inden for 1 måned uden at der er iværksat en boligløsning.
• Andet

(Benjaminsen og Christensen 2009:20)

Denne tekst er kopieret fra Socialstyrelsen

Hvad er en c/o adresse?

Når man har en c/o adresse, betyder det at man er tilmeldt og bor på adressen, men at ens navn ikke står på postkassen. Det vil sige at en c/o adressen kun har betydning for postlevering.

Hvis du flytter ind hos en ejer eller lejer, og dit eget navn ikke står på døren, skal du angive lejers/ejers navn i feltet “hos”, når du anmelder flytning. (c/o, der er en forkortelse af det engelske udtryk “care of”)

Hvis du flytter ind hos en lejer/ ejer kan kommunen kræve at vedkommende bekræfter at du er flyttet ind på adressen, det sker ved at kommunen sender en logiværts erklæring til lejer/ejer.

Som logivært skal du være opmærksom på at Kommunens Kontrolenhed har fokus på de logiværter, som underskriver en logiværts erklæring selv om borgeren ikke bor hos vedkommende. Læs mere om fiktiv adresse.

Har du kun brug for at få eftersendt din post ved en midlertidig adresse ændring, skal du ikke melde adresse ændring til folkeregisteret. Kontakt i stedet dit posthus.

Hvad står der i loven ang. kommunens pligt til at hjælpe udsættelsestruede og udsatte lejere