Hemlösa pensionärer över 65 år stigit

I Sverige har antalet hemlösa pensionärer över 65 år stigit med omkring 23% under perioden de senaste sex åren.

Det finns för närvarande omkring 1850 personer över 65 år som är hemlösa och detta återspeglas av den stora bristen på bostäder för människor med låga inkomster som de över 65 års ålder.

Det totala antalet hemlösa på plats med 35% under ett år 2015 – 2016. Bostadsbristen sägs vara ett storstadsfenomen, men i Sverige finns det i allmänhet en brist på prisvärda bostäder.

Kommuner i Sverige prioriterar familjer och personer över 65 års ålder med tillfälliga boendelösningar, men det är svårt.

I Danmark tenderar vi också att se mer och mer hemlösa. När det gäller ålder är nu fler unga människor som har blivit hemlösa, men på längre sikt och med de åtgärder och den “getto plan” som den danska regeringen har kommit med, tror jag att vi i detta land kan förvänta oss många unga människor, men också äldre människor som kommer att vara hemlösa.

I Danmark kommer vi att se på gatan där det finns äldre upp till pensionsåldern eller äldre som kommer att vara hemlös. Gettot planen kan vara en faktor att det kommer att bli mycket svårt för en pensionär att få ett billigt hem i ett socialt bostadshus. Dessutom finns det alla försvårande ekonomiska åtgärder som införs för närvarande och i framtiden, vilket gör det nästan omöjligt för en statlig pension att ha råd med vanliga bostäder.

Fenomenet är inte bara i Norden, men vi ser också i andra länder omkring oss att allt fler krav ställs på att allt fler blir hemlösa och inte kan få hjälp.

I Spanien har röda korset etablerat akut livsmedelsbistånd för de människor som är hemlösa eller bara inte har råd att köpa mat.

Vi kommer förmodligen inte att vänta mycket längre tills vi ser att denna dåliga utveckling kommer till Danmark. Det har också varit en början i detta land med nedskärningar och vissa städer/kommuner, som en medborgare med låg inkomst inte kan leva i. ju mer vi får från sitt slags städer/kommuner ju fler städer/kommuner vi får så trångt med de fattiga och de hemlösa.

Artikkel fra SVT Nyheter