Hvornår kan en sag indstilles til rehabiliteringsteamet

En sag kan komme for rehabiliteringsteamet inden der træffes beslutning om og tilkendes ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension skal sagen indstilles for rehabiliteringsteamet jf. § 9 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Der er lavet en god pjece af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som hedder Processen for sager, der skal behandles i et rehabiliteringsteam kan ses her