Indtægt urigtigt opgivet til Skat

Kommune har ikke indberettet det faktiske tal til Skat

Behandl os ordentligt fik dette spørgsmål og synes vi burde reagerer på det ved at spørge beskæftigelsesministeren om dette kunne have sin rigtighed.
En borger er ude for at i vedkommendes årsopgørelse, at der står beløb som ikke stemmer overens med borgeren egne modtagne lønsedler (offentlig ydelse) fra kommunen. Kommunen opgjorde og indberettede en højere indtægt end det faktiske beløb var til Skat. Desværre forårsagede det at kommunen kunne slippe med at udbetale mindre og i dette tilfælde bortfaldt hele boligstøtten til borgeren. Hverken kommune eller Skat ville ændre årsopgørelsen til de faktiske tal

Svaret fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen er:

Ligeså klart er det, at kommunerne skal indberette korrekte tal til SKAT. Hvis man mener, at kommunen ikke gør det, har man mulighed for at klage over det. I de situationer vil man som borger have dokumentation i form af skriftlige specifikationer fra årets løb, hvor eventuel løn, offentlig hjælp og skattebetalinger er anført

Beskæftigelsesministeren tilføjede denne bemærkning: 

Endelig har man altid mulighed for at klage over måden, kommunen håndterer ens sag på. Man retter sin klage til borgmesteren, og det er klart, at man bør have svar inden for rimelig tid. Udgangspunktet er, at kommunen bør svare på de klagepunkter, man måtte have – eller begrunde, hvorfor kommunen fx ikke kan tage stilling eller kun i begrænset omfang kan tage stilling

Behandl os ordentligt kan derfor kun oplyse om at vi anbefaler at, hvis der er noget som du mener ikke er korrekt så klager du til borgmesteren og hvis det ikke hjælper, så bør du sende det ind til Ombudsmanden

Hvis vi skal ændre på systemet, så skal der indsendes klager til Ombudsmanden for der registreres klagerne og så vil det indgå i den samlede bedømmelse af kommunerne

Husk vi hjælper dig gerne med at formulerer et brev, så systemet forstår det du skriver