Info vedrørende dagpenge

Hvad betyder stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Når du som ledig skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet betyder det at du skal kunne tage et job med dags varsel

 • Du er aktiv søgende i arbejde med fuld arbejdstid
 • Tilmeld dig som ledig og have kontakt til jobcenter
 • Oprette CV på jobnet.dk som skal være godkendt af jobcentret
 • Tjekke jobopslag
 • Have bopæl og opholde sig i Danmark
 • Tage et job dagen efter, at arbejdet er henvist af jobcentret eller a-kassen
 • Tage til samtale møder og tilbud dagen efter, du har modtaget indkaldelsen
 • Du kan selv aftale møder og samtaler inden for en fastsat frist
 • Du deltager i kurser og andre tilbud

Hvad er en gyldig grund for at opsige job eller afslå job eller tilbud

 • Du kan dokumentere (lægeattest), at du ikke kan udføre dit arbejde pga. sygdom og du har forsøgt at få et andet job (her benyttes ordet ”rimeligt forsøg” vedr. søge andet job
 • Du kan ikke få passet dine børn som er særligt pleje krævende
 • Sygdom under dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse
 • Du har ret til de første 14 dage af få din dagpengeydelse eller arbejdsmarkedsydelse udbetalt
 • 14 dage betyder at melder du sig syg en fredag i uge 40, så har du ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse indtil torsdag i uge 42

Joblog

Her registrerer du de antal job du har søgt og uploader dine ansøgninger i din joblog¨
Du kan se en video om hvordan du gør på Joblog

Samtaleforløb

Dine samtaleforløb og det samarbejde som er mellem jobcenter, a-kasse og borger, se videoen