Ingen underskrift eller dato

Dokumenter fra kommune uden dato.

Behandl os ordentligt har fået en del klager over, hvor der ved aktindsigt mangler datoer på en del dokumenter og derved er det jo svært at fastslå, hvornår kommunen har skrevet det enkelte dokument. Nogle gange er dokumenter også dateret en hel måned bagud eller fremad
Spørgsmålet var derfor om kommunen ikke er forpligtiget til at skrive dato på alle sine breve som tilsendes borgeren og om kommunen ikke er forpligtet til at ændre de datoer på breve som ikke er tidssvarende og sende det nye brev med den faktuelle dato til borgeren

Svaret fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen er:

Når offentlige myndigheder skriver til en borger, er det klart, at brevet skal være dateret med den dag, hvor det er skrevet eller sendt. Brevets dato må ikke ligge mange dage før, at brevet er sendt. I vore dage med e-Boks er udgangspunktet, at post fra offentlige myndigheder har den dato, man modtager det i e-Boks eller op til nogle få dage forinden den dato

Beskæftigelsesministeren tilføjede denne bemærkning: 

Endelig har man altid mulighed for at klage over måden, kommunen håndterer ens sag på. Man retter sin klage til borgmesteren, og det er klart, at man bør have svar inden for rimelig tid. Udgangspunktet er, at kommunen bør svare på de klagepunkter, man måtte have – eller begrunde, hvorfor kommunen fx ikke kan tage stilling eller kun i begrænset omfang kan tage stilling

Behandl os ordentligt kan derfor kun oplyse om at vi anbefaler at, hvis der er noget som du mener ikke er korrekt så klager du til borgmesteren og hvis det ikke hjælper, så bør du sende det ind til Ombudsmanden

Hvis vi skal ændre på systemet, så skal der indsendes klager til Ombudsmanden for der registreres klagerne og så vil det indgå i den samlede bedømmelse af kommunerne

Husk vi hjælper dig gerne med at formulerer et brev, så systemet forstår det du skriver