Jobplan

Jobplan

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153551 principafgørelse 218-11

 

Læs Ankestyrelsens medhold som der er lagt til baggrund for at borgeren fik medhold om betalt behandling
Læs Ankestyrelsens principafgørelse 218-11