Julehjælp 2019

Så kan der igen søges Julehjælp. Der bliver løbende lagt links ind til steder hvor der kan søges om julehjælp

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp åbner for ansøgning den 1. november til 30. november 2019

Blå Kors kan søges fra den 1. november 2019

Børnenes kontor kan søges om julehjælp fra den 28. oktober 2019

Børnesagen ansøgning 8. oktober til den 15. november 2019

Dansk Folkehjælp

Dansk Røde Kors kan du søge i den lokale afdeling

Den Danske Frimurerorden

Folkekirken søges i din lokale kirke spørg evt. præsten

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn

Forældrefonden har julehjælp som legat

Frelsens Hær kan søges fra den 1. november til den 30. november 2019

Gestus Nord er for nordjyder

Julehjælpen.dk

Kirkens Korshær søges lokalt

Logen Concentus kan søges 1. november til 30. november 2019

Mødrehjælpen ansøgningsfristen for at søge om Julehjælp i 2019 er torsdag den 12. december kl. 10.00

Red Barnet

Samvirkende Meninhedsplejer ansøgningsfristen er 3. december kl. 12:00

Ligger du inde med information over flere steder som kan søges julehjælp, så høre vi gerne fra dig, så de kan komme på listen

Med venlig hilsen

Behandl os ordentligt
Styregruppen