Klage tilbage fra kommune uden begrundelse

Behandl os ordentligt har flere gange fået spørgsmål, vedr. klager som er sendt til kommuner og som er stilet til borgmestre, ledelse, tilsynene eller sagsbehandlere, men hver gang er alle disse henvendelser blevet afvist uden begrundelse

Spørgsmålet lød om borgmestre, ledere og tilsynene må afvise klager uden at begrunde disse

Svaret fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen er:

Når man som borger søger en offentlig myndighed om og får aktindsigt, er der som hovedregel tale om en afgørelse, man kan klage over. Det skal stå i afgørelsen, hvem man kan klage til – det vil ofte være Ankestyrelsen

Beskæftigelsesministeren tilføjede denne bemærkning: 

Endelig har man altid mulighed for at klage over måden, kommunen håndterer ens sag på. Man retter sin klage til borgmesteren, og det er klart, at man bør have svar inden for rimelig tid. Udgangspunktet er, at kommunen bør svare på de klagepunkter, man måtte have – eller begrunde, hvorfor kommunen fx ikke kan tage stilling eller kun i begrænset omfang kan tage stilling

Behandl os ordentligt kan derfor kun oplyse om at vi anbefaler at, hvis der er noget som du mener ikke er korrekt så klager du til borgmesteren og hvis det ikke hjælper, så bør du sende det ind til Ombudsmanden

Hvis vi skal ændre på systemet, så skal der indsendes klager til Ombudsmanden for der registreres klagerne og så vil det indgå i den samlede bedømmelse af kommunerne

Husk vi hjælper dig gerne med at formulerer et brev, så systemet forstår det du skriver