Kontanthjælps satser

Kontanthjælp er navnet på ydelsen

Kontanthjælp ydelsen får du når du er under 30 år og har en kompetencegivende uddannelse, eller hvis man er over 30 år

Hvis du er under 30 år, og ikke har en kompetencegivende uddannelse, hedder ydelsen uddannelseshjælp og den finder du her
Satserne er gældende fra den 1. januar 2018
Kontanthjælp Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

14.993 kr. pr. mdr.

Fyldt 30 år, andre

11.282 kr. pr. mdr.

Enlige forsørgere – under 30 år

14.331 kr. pr. mdr.

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

10.026 kr. pr. mdr.

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

11.282 kr. pr. mdr.

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

“For at få sats som psykisk syg, skal du være diagnosticeret

14.993 kr. pr. mdr.

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

“For at få sats som psykisk syg, skal du være diagnosticeret

11.282 kr. pr. mdr.

25-29 år, udeboende

7.272 kr. pr. mdr.

25-29 år, hjemmeboende

3.509 kr. pr. mdr.

Under 25 år, udeboende

7.272 kr. pr. mdr.

Under 25 år, hjemmeboende

3.509 kr. pr. mdr.

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

“Hvis du ikke får som forsørger, fordi du ikke har barn boende, får du et tillæg der svarer til det du betaler i børnebidrag. Din sats + tillægget, kan dog ikke overstige 14.808 kr. før skat

14.993 kr. pr. mdr.

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Forsørger enlig – under 30 år

§ 25, stk. 9, nr. 1

662 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 25, stk. 9, nr. 2

4.967 kr. pr. måned

25-29 år og udeboende

§ 25, stk. 9, nr. 3

4.011 kr. pr. måned

25-29 år og hjemmeboende

§ 25, stk. 9, nr. 4

7.774 kr. pr. måned

 

Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 35, stk. 3

  692 kr. pr. dag
yldt 30 år, andre

§ 35, stk. 3

521 kr. pr. dag

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 35, stk. 3

661 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

463 kr. pr. dag

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 35, stk. 3

521 kr. pr. dag

25-29 år, udeboende

§ 35, stk. 3

336 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

162 kr. pr. dag

Under 25 år, udeboende

§ 35, stk. 3

336 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

162 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 35, stk. 3

692 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 35, stk. 3

521 kr. pr. dag

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 35, stk. 3

692 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Forsørger enlig – under 30 år

§ 35, stk. 3

31 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

229 kr. pr. dag

Fyldt 25 år og udeboende

§ 35, stk. 3

185 kr. pr. dag

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 35, stk. 3

359 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner – nedsættelse af kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 40, stk. 1

2.076 kr. pr. hændelse
Fyldt 30 år, andre

§ 40, stk. 1

1.563 kr. pr. hændelse

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 40, stk. 1

1.983 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

1.389 kr. pr. hændelse

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 40, stk. 1

1.563 kr. pr. hændelse

25-29 år, udeboende

§ 40, stk. 1

1.008 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

486 kr. pr. hændelse

Under 25 år, udeboende

§ 40, stk. 1

1.008 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

486 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 40, stk. 1

2.076 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 40, stk. 1

1.563 kr. pr. hændelse

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 40, stk. 1

2.076 kr. pr. hændelse

 

Periodesanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Forsørger enlig – under 30 år

§ 40, stk. 1

93 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

687 kr. pr. hændelse

Fyldt 25 år og udeboende

§ 40, stk. 1

555 kr. pr. hændelse

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 40, stk. 1

1.077 kr. pr. hændelse

 

Engangshjælp Lovhenvisning Sats
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)

§ 25 a, stk. 2

6.030 kr. pr. måned

Hjemmeboende under 25 år (maksimum)

§ 25 a, stk. 3

2.998 kr. pr. måned

 

Hjælp til visse persongrupper Lovhenvisning Sats
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret

§ 27, stk. 1

9.570 kr. pr. måned

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

§ 27, stk. 2

3.032 kr. pr. måned

Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)

§ 12, stk. 3

12.364 kr. pr. måned

 

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra Lovhenvisning Sats
Formue, enlige

§ 14, stk. 1

10.000 kr. pr. år

Formue, ægtefæller og samlevende

§ 14, stk. 1

20.000 kr. pr. år

Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom

§ 14, stk. 8

150.000 kr.

Forsørgelsesydelse, ægtefæller og samlevende, forsørgerpligt

§ 30, stk. 2

14.993 kr. pr. måned

Forsørgelsesydelse, ægtefæller og samlevende, andre

§ 30, stk. 2

11.282 kr. pr. måned

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

§ 31, stk. 1

26,78 kr. pr. time

Fradrag for indtægter ved arbejde – STU (maksimumbeløb)

§ 31, stk. 2

25.319 kr. pr. år

Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats

§ 31, stk. 3

235,60 kr. pr. time

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift2 Lovhenvisning Sats
Ikke-forsørgere

§ 34, stk. 8

3.000 kr. pr. måned

Forsørgere med et hjemmeboende barn

§ 34, stk. 8

4.300 kr. pr. måned

Forsørgere med et udeboende barn

§ 34, stk. 8

4.400 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1

§ 34, stk. 8

800 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

§ 34, stk. 8

650 kr. pr. måned

Indtægtsgrænse efter 3 måneder – dagpengemaksimum

§ 34, stk. 8

18.633 kr. pr. måned

Grænse uafhængig af tidligere indtægter – integrationsydelse § 34, stk. 8  13.233 kr. pr. måned

 

Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag Lovhenvisning Sats
Samlede udbetalt beløb

§ 96 a, stk. 1

Mindst 14.993 kr. pr. måned

Staserne er taget fra www.bm.dk

Der tages forbehold for tastefejl mv.