Kontanthjælpsloftet

Hvem rammes af kontanthjælpsloftet

Hvis man modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse rammes man af kontanthjælpsloftet

Modtager du en anden offentlig ydelse end de nævnte tre, bliver du ikke ramt af kontanthjælpsloftet. Det kunne være ydelser som dagpenge, sygedagpenge, SU, arbejdsmarkedsydelse, ressourceforløbsydelse, pension, førtidspension, revalidering, efterløn osv.

Hvilke ydelser indgår i kontanthjælpsloftet?

  • Uddannelseshjælp
  • Kontanthjælp
  • Integrationsydelse
  • Aktivitetstillæg
  • Barselstillæg
  • Almindelig boligstøtte (det mange kalder boligsikring)
  • §34 hjælp til høje boligudgifter

Er I flere voksne i husstanden?

Når loftet regnes ud, tager du jeres boligstøtte, og dividerer med antallet af voksne i husstanden. Det tal du kommer frem til, er DIN boligstøtte, og det er den der indgår i dit loft

Så hvis i er 2 voksne, og den samlede boligstøtte er 500 kr, er din boligstøtte 250 kr. Og det er de 250 kr du så skal regne med, når du ser på hvordan kontanthjælpsloftet rammer dig

Hvis den anden voksne i husstanden også er på kontanthjælp, skal vedkommende gøre det samme

Da §34 gives til den enkelte person, er det det beløb du får under §34, der indgår i dit kontanthjælpsloft

Kan man blive fritaget fra kontanthjælpsloftet?

Som udgangspunkt nej.

Der er dog undtagelser. Hvis du bor i en handicapbolig, der er anvist af kommunen, er du fritaget. Det gælder også hvis det ikke er dig selv der er anvist boligen, men f.eks. din partner.

Kontanthjælpsloftet gælder også selvom du er på barsel

Kan jeg få §34 (særlig boligstøtte)?

Hvis du allerede vil miste boligstøtte pga loftet, så nej. Både §34 og alm boligstøtte indgår nemlig i kontanthjælpsloftet

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at skrive til os e-mail boo@behandlosordenligt.dk