Krav og kriterier for kontanthjælp

For at få kontanthjælp skal du:

Skal du være ledig uden job

Skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kunne deltage i de møder og tiltag som kommunen sender dig ud i

Du skal være tilmeldt jobcentret og have lavet et CV på jobnet

Dermed ikke sagt du ikke kan få kontanthjælp, når du har få timers arbejde for i de tilfælde kan du få supplerende kontanthjælp, så længe du tjener mere end det ydelsesbeløb som du ville være berettiget til på kontanthjælp

Dette skal du have med, når du møder op første gang for at få kontanthjælp:

  • 3 mdr. lønseddel
  • 3 mdr. bank konto udtog med over alle dine konti og andet relevant med

Da du sikkert vil gå ned i indtægt ved at komme på kontanthjælp, så vil vi anbefale dig at søge om boligstøtte og evt. § 34 samtidig med du søger om kontanthjælp

Ved afleveringen af ansøgningen om kontanthjælp bør du bede om en kopi af ansøgningen med påstemplet dato for afleveringen og underskrift fra modtager med mindre du søger online på borger.dk. Det gør at du kan dokumenterer hvornår og at du har afleveret en ansøgning, hvis der skulle opstå tvivl om dette på et senere tidspunkt. Hvis du søger på borger.dk skal du sørge for at kommunen får alle relevante oplysninger for at kunne behandle din sag. Spørg derfor kommunen om de har modtaget alle relevante dokumenter for at kunne behandle sagen og få det evt. på skrift. Det gør at du kan dokumenterer hvornår og at du har afleveret en ansøgning, hvis der skulle opstå tvivl om dette på et senere tidspunkt

Samtidig med afleveringen af ansøgningen om kontanthjælp er det en god ide at bede om kommunens svarfrist vedr. din ansøgning og gerne skriftligt. På denne måde vil du kunne følge med i om kommunen overholder svarfristen og dermed kan klage, hvis du ikke får svar inden den oplyste svarfrist. Kommunen har ved lovkrav pligt til at oplyse om svarfrist og overholde denne

Skulle du mod forventning får afslag på kontanthjælp, så skal du bede om et skriftligt afslag med fyldestgørende begrundelse samt med udregningen påført. Alle afgørelser har du krav på at få skriftligt, så du skal ikke nøjes med et mundtligt svar