Ledsager

Blinde og svagtseende har mulighed for at få en ledsager, men det er nærmest umuligt, at få hjælpen hos kommunen

Inden du bliver folkepensionist og inden du fylder 67 år, så skal du søge om at få din ledsager ordning med over som folkepensionist

Hvis du ikke får søgt og ikke får ledsager ordning før du er fyldt 67 år eller er blevet folkepensionist, så vil du som folkepensionist ikke have mulighed for at få en ledsager

Ledsagerordningen høre under Bekendtgørelse af lov om social service § 44 og § 45

Bekendtgørelse om betingelser for ledsagerordningen efter serviceloven

Bekendtgørelse af lov om social service