Løntilskud-Jobrotationsydelse

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018

Løntilskud Lovhenvisning Sats
Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob § 63, stk. 2, nr. 1 28,00 kr. pr. time
Løntilskud, pensionister § 63, stk. 2, nr. 2 49,03 kr. pr. time
Løntilskud, privat arbejdsgiver § 63, stk. 2, nr. 3 78,12 kr. pr. time
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver § 63, stk. 2, nr. 4 113,46 kr. pr. time
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver § 63, stk. 2, nr. 5 151,00 kr. pr. time
Timeløn1 § 55, stk. 2 126,32 kr. pr. time
Løntilskud ved fleksjob Lovhenvisning Sats
Maksimum for beregning af løntilskud  § 71 og § 75  516.456 kr. pr. år
 Maksimum for beregning af løntilskud  § 71 og § 75  268,56 kr. pr. time
 Ved 1/2 tilskud  § 71 og § 75 258.378 kr. pr. år
 Ved 1/2 tilskud  § 71 og § 75 134,28 kr. pr. time
 Ved 2/3 tilskud  § 71 og § 75 344.504 kr. pr. år
 Ved 2/3 tilskud  § 71 og § 75 179,04 kr. pr. time
 Fleksløntilskud  § 70 f, stk. 1  4.214 kr. pr. uge
 Fleksløntilskud 18.260 kr. pr. måned
 Lønindtægtsgrænse   § 70 f, stk. 2 14.398 kr. pr. måned
 Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende  § 70 f, stk. 5  138.437 kr. pr. år
Højeste fleksbidrag § 72 4.382 kr. pr. måned
 Jobrotationsydelse  Lovhenvisning  Sats
 Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver  § 98 a, stk. 2 188,73 kr. pr. time
 Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver3  § 98 a, stk. 2  212,61 kr. pr. time
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse Lovhenvisning Sats
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse § 26 a, stk. 5, og § 73 b, stk. 2 3.998,68 kr. pr. uge
Rådighedsbeløb Lovhenvisning Sats
Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-,
kontanthjælps- og uddannelseshjælpemodtagere
Finanslovens § 17.46.03, jf. § 118 14.414 kr. pr. år
Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af revalidender
og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse
Finanslovens § 17.46.07, jf. § 118 10.139 kr. pr. år

1 Til løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, som er bevilget efter §63, stk. 2, nr. 5, før den 1. januar 2015 gives fortsat 143,14 kr. pr. time

2 Ved tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget efter den 1. januar 2015: Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats

3 Ved tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015: Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. kap. 10 i BEK nr. 1645 af 27. december 2013 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Satsen opdateres typisk i april og oktober måned og offentliggørelse på www.star.dk Overgangsbestemmelsen fremgår af § 9, stk. 8, i lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (REform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddeannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.)

4 Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, der indgår aftale om en jobrotationsprodukt, der påbefyndes i perioden fra den 1, januar 2013 og indtil den 1. juli 2014. Herefter svarer jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere til jobrotationsydelsen til offentlige arbejdsgivere.

Der tages forbehold for tastefejl mv.