Løntilskudsjob

Ofte kan folk som er i løntilskudsjob aflønnet af en offentlig arbejdsgiver få supplerende hjælp

Er du i private løntilskudsjob afhænger hjælpen af din løns størrelse

Den supplerende hjælp kan gives i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse

Læs ankestyrelsens forklaring på hvornår du kan få supplerende hjælp

Ankestyrelsen henviser også til en principafgørelse vedr. løntilskudsjob og supplerende hjælp