Lov om forældremyndighed

Der er flere love på dette område

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Gældende 28-08-2015
og vejledningen om Forældremyndighed og barnets bopæl Gældende 28-08-2015

Vejledning om samvær. Gældende 28-08-2015

Bekendtgørelse af lov om social service. Gældende 08-09-2015

Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen Gældende 08-09-2015