Lydoptage et møde

Du kan på ethvert møde som du selv deltager i lydoptage mødet

Der er ingen love eller bestemmelser som direkte siger du ikke må lydoptage et møde

Ifølge ombudsmanden Hans Gammeltoft Hansens afgørelse har kommunerne ret til at sætte rammer for møder kommunerne afholder

Derfor kan en kommune godt indføre retningslinjer for om borgerne må lydoptage et møde, men så skal denne retningslinje gælde alle borger og ved afslag af lydoptagelse skal denne være sagligt begrundet

Hvis borgeren ikke spørger og ikke er bekendt med kommunens retningslinje for lydoptagelse, så kan borgeren på ethvert tidspunkt lydoptage et møde som borgeren som selv deltager i

Der imod skal borgeren være meget bevidst om at en sådan lydoptagelse aldrig må afspilles og høres af andre end borgeren selv og når borgeren er alene for ellers er det strafbart

Derfor skal borgeren også være opmærksom på at ønskes lydoptagelsen afspillet for en som deltog i mødet skal der ligge en skrift tilkendegivelse af, at det er i orden at afspille lydoptagelsen for navngivende person før lydoptagelsen afspilles. Det gælder både når der kun var en som deltog i mødet eller flere. Det vil fx. sige at afholdes der et møde, hvor deltagerne er borgeren og sagsbehandler, så skal borgeren sørge for en skriftlig tilladelse om at afspille lydoptagelsen for sagsbehandleren som om der ikke er andre tilstede. Er der flere skal der indhentes tilladelse fra alle.

Desuden så skal både aflytning og anvendelsen ske i god skik, saglig og formålsbestemt. Dvs. kan oplysninger skaffes på anden måde, så skal de det.

Få evt. hjælp til udfærdigelse af en skriftlig godkendelse

I Østre Landsret fik en kvinde erstatning, hvor dokumentationen var en optagelse af en telefonsamtale med arbejdsgiveren.  Her blev der brugt Lov om behandling af personoplysninger