Møde indkaldelse

Indkaldelsen bør altid ske på skrift

Når du har modtaget indkaldelsen, så se efter om indkaldelsen er skrevet på et originalt kommunalt papir med logo, dato og underskrift, hvis ikke så gør opmærksom på dette og bed om fremover at få indkaldelsen på et originalt brevpapir med dato og underskrift

Hvis der ingen dagsorden er vedhæftet indkaldelsen, så bed om at få en dagsorden tilsendt før hvert møde i god tid inden mødet, så du har tid til at forberede hvert punkt

Til mødet. Det vigtigste er at du starter mødet med at et pænt goddag. Du indleder mødet med at bede om at få taget et referat af mødet. Fasthold deltagerne i mødet til dagsorden. Hvis der kommer spørgsmål eller andet som ikke vedrøre dagsorden beder du pænt om at få afsat et nyt møde, hvor du så kan besvare disse spørgsmål. Hele mødet holdes i en god tone af begge parter og skulle andre deltagere ikke holde en sådan tone må du bede om at mødet bliver holdt i en god tone eller må du insisterer på et nyt møde, hvor det kan holdes i en god tone. Afslut mødet med at bede om et referat af mødet og sig pænt farvel

Når referatet kommer som det skal senest 7 arbejdsdage efter mødet, så gennemlæser du det og evt. sammenligner det med din lydoptagelse. Er der fejl så skal du skrive en indsigelse. Hvis referatet ikke kommer inden de 7 arbejdsdage, så skriv en påmindelse om at du bede om at få referatet snarest eller med en forventet dato for modtagelsen af referatet

Når du modtager referatet gennemlæser du dette og se om der er noget som er skrevet forkert eller der er fejl eller mangler i teksten. Her er det meget vigtigt at du lægger mærke til de små ord som ”kan” og ”skal”, så har du lydoptaget samtalen, kan denne blive til stor gavn. Hvis det viser sig at referatet ikke er korrekt, så skriver du en indsigelse (brev) hvor du påpeger det som ikke er korrekt. Bed dem ligeledes om at påføre dine indsigelse som en tilføjelse til deres referat

Lydoptagelse
Husk du kan altid lydoptage mødet og du bør ikke spørge. Så længe du ikke har spurgt og fået nej, så må du, men spørger du og får nej, så må du ikke lydoptage mødet. Husk også at det er strafbart at afspille det for nogen andre end dig selv. Det eneste tidspunkt det må bruges er i retten, hvis en dommer vil høre det. Læs mere her

Hjælp du kan få fra Behandl os ordentligt
Behandl os ordentligt yder hjælp til at skrive brev forslag, når du vil søge aktindsigt, skrive indsigelse, skrive om fejl eller mangler eller bare vil skrive til kommunen eller Ankestyrelsen vedr. din sag. Spørg os hvis der er noget du vil have svar på eller ønsker hjælp til, så ser vi med glæde på det

Logo
Sæt gerne vores logo på alle breve du sender for vi har set der er en effekt i at gøre dette for de fleste hvis ikke alle kommuner som kender os

Bisidder
Det er altid godt at have en bisidder med, men jo dygtigere en bisidder er jo bedre. Der er stor forskel på en bisidder som uddannes af en patientforening og så en som har med arbejdsmarkedet at gøre. Spørg altid om din bisidders erfaring og hvad denne mener til sagen og hvordan sagen skal køres. Du kan også få hjælp af Behandl os ordentligt men kun pr. mail bisidderhjaelpen@behandlosordentligt.dk