Nye lov ændringer

Vejledning om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11 (VEJ nr 9514 af 30/06/2021)

I nedenstående love er der sket lov ændringer den 12. februar 2021

Bekendtgørelsen af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (LBK nr 215 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK nr 221 af 2/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om fleksydelse (LBK nr 222 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge (LBK nr 223 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte (LBK nr 229 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om ferie (LBK nr 230 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (LBK nr 233 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om social pension (LBK nr 234 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)(LBK nr 235 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark (LBK nr 240 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik (LBK nr 241 af 12/02/2021)