Nye love og vejledninger 2020

Da der er sket ændringer i lovene er hermed love, vejledninger og skrivelser som er gældende fra 1. januar 2020

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. BEK nr 1609 af 27/12/2019

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1180 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 1169 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1172 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr. 1170 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. BEK nr. 1178 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. BEK nr 1173 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 1179 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje BEK nr. 1181 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr. 1183 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser BEK nr. 1210 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser BEK nr. 1211 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud BEK nr. 1204 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen BEK nr. 1201 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dagpengeperioden BEK nr. 1202 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse BEK nr. 1205 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr. 1208 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fleksydelse BEK nr. 1209 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr. 1212 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr. 1213 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge BEK nr. 1203 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr. 1214 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om digital kommunikation via Nemrefusion BEK nr. 1206 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Nemrefusion BEK nr. 1207 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. BEK nr. 1215 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr. 1184 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. BEK nr. 1174 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager BEK nr 1175 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1610 af 27/12/2019

Bekendtgørelse om fleksjob m.v. BEK nr. 1176 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr. 1185 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser BEK nr. 1186 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet BEK nr. 1313 af 05/12/2019

Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft BEK nr. 1318 af 09/12/2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr. 1373 af 12/12/2019

Bekendtgørelse om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats BEK nr. 1409 af 16/12/2019

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr. 1464 af 16/12/2019

Vejledninger

Vejledning om jobrotation VEJ nr. 10063 af 25/11/2019

Vejledning om visitation af uddannelseshjælpsmodtagere VEJ. nr. 10060 af 25/11/2019

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet VEJ nr. 10047 af 25/11/2019

Vejledning om afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige VEJ nr. 10062 af 25/112019

Vejledning om fleksjob m.v. VEJ nr. 10048 af 25/11/2019

Vejledning om mentorordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats VEJ nr. 10071 af 25/11/2019

Vejledning til bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser VEJ nr. 10072 af 25/11/2019

Vejledning om løntilskud VEJ nr. 10075 af 25/11/2019

Vejledning til bekendtgørelse om rådighed VEJ nr. 10077 af 28/11/2019

Vejledning om selvforskyldt ledighed VEJ nr. 10079 af 28/11/2019

Vejledning om regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem VEJ nr. 10074 af 25/11/2019

Vejledning om afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter og nytteindsats til private borgere VEJ nr. 10080 af 25/11/2019

Vejledning om voksenlærlingeordningen VEJ nr. 10073 af 25/11/2019

Vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. VEJ nr. 10078 af 28/11/2019

Vejledning om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats VEJ nr. 10084 af 29/11/2019

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler for forskellige målgrupper VEJ nr. 10094 af 03/12/2019

Vejledning om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats VEJ nr. 10190 af 19/12/2019

Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel VEJ nr 10091 af 03/12/2019

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler for forskellige målgrupper VEJ nr 10094 af 03/12/2019

Vejledning om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn VEJ nr 10225 af 16/12/2019

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge VEJ nr 10228 af 16/12/2019

Vejledning om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. VEJ nr 10232 af 16/12/2019

Vejledning om visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager VEJ nr 10239 af 27/12/2019

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2020 VEJ nr 10240 af 27/12/2019

Vejledning om om satser m.v. 2020 VEJ nr 10238 af 27/12/2019

Ophævelser

Bekendtgørelse nr. 880 af 10. juli 2015 om matchvurdering ophæves