Ordets betydning

Ordets betydning til møder med det offentlige

Når du som borger går til et møde med din sagsbehandler eller anden person i det offentlige system skal du huske på et udtalt ”JA” eller ”NEJ” er en tilkendegiver om du er enig og så er det gældende og dermed bindende også selv om du har sagt det som et udtryk for et eller andet.

Et ”NEJ” kan få konsekvenser fx sanktioner i dine ydelser. Hvis du i mødet med en arbejdsgiver begynder at stille mange tvivlende spørgsmål som kan give udtryk for du ikke er interesseret i fx et fleksjob vil dette kunne sammen lignes med et ”NEJ” og dermed vil det være lovligt at foretage sanktioner i din ydelse.

Det er altid godt at tale lige ud af posen uden omsvøb. Dog skal du undgå disse ord:

  • Jeg gider ikke
  • Jeg magter ikke
  • Jeg orker ikke

Brug i stedet for ord/sætninger som disse:

  • Det vil jeg simpelthen ikke kunne klare
  • Det vil simpelthen være for belastende for mit helbred

Så udbyt ordet ”ikke” med ”simpelthen”, så vil det skabe en bedre forståelse for det du siger. Dog skal alle dine svar ikke indeholde ” simpelthen ikke” for så vil du lige så godt kunne sige ”gider ikke”.

Tænk over din retssikkerhed

Alt det du oplyser/fortæller din sagsbehandler er aldrig en fortrolig oplysning mellem dig og sagsbehandler, men en oplysning som vil blive nedskrevet i din sag, hvis din sagsbehandler mener det har betydning for din sag. Om det har betydning for din sag er helt op til din sagsbehandler. Det vil sige fortæller du om private forhold, så vil det kunne blive noteret ned.

Du skal være bange at fortælle om dit privatliv, men overvej nøje om det kan give dig problemer vedr. din sag eller på længere sigt. En borger har aldrig pligt til at oplyse om borgerens privatliv, hvis det kan skade borgeren og borgerens sag.

En offentlig ansat som en sagsbehandler er aldrig din gode trofaste ven eller veninde, men en ansat som skal varetage din sag i kommunen.

Du har selv følgelig stadig pligt til at samarbejde for at få din sag bedst belyst.

Der vil løbende blive sat flere ord og sætninger ind på siden efterhånden