På offentlig tjänst i Sverige

Hjemløse pensionárer over 65 år stigit:

Fler och fler hemlösa pensionärer och andra över 65 år. Inget mer ett problem vi bara ser i utvecklingsländerna, men det har kommit till Sverige och många andra länder i Europa.
Läs mer…..

Här hittar du svar på ansökan och ersättning, viktigt att veta om ditt ansvar, varning eller minskad ersättning och arbetslöshetersättning inom Europa

Stöd för dig som är varslad eller nyligen blivit arbetslös

Stöd för dig som är under 25 år

Ny i Sverige

Stöd för dig som varit arbetslös länge

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens specialister inom arbetslivsinriktad rehabilitering

Stöd och matchning

Stöd och insatser A-Ö

Blanketter och intyg

Dagpenge, hvis du er pendler mellem Danmark og Sverige
Här hittar du mer information så snart vi hittar dem