På offentlig tjeneste i Norge

Hjemløs pensjonsalder over 65 år har økt:

Flere og flere hjemløse pensjonister og andre over 65 år. Ikke noe problem vi bare ser i utviklingsland, men det har kommet til Sverige og mange andre land i Europa
Hvordan ser det ut i Norge med hjemløse og om bolig for billige penger, så vel som de økonomiske vilkårene for de syke og pensjonister
Skriv det til oss e-post: boo@behandlosordentligt.dk
Les mer …..

Dagpenger når du er arbeidsledig du finner her

Dagpenger ved arbeidsløshet og permittering

Her finner du informasjon om forsikring og frivillig yrkesskadetrygd

Her finner du informasjon om sykmeldt, arbeidsavklaringspenger og yrkesskade

Her finner du informasjon om oppfølging og tiltak for å komme i jobb

Er du ung og har spørsmål om jobb, skole, utdanning, økonomi, bolig, redusert funksjon, eller møte med NAV kan du finne det her

Saksbehandlingstider i NAV

Diverse satser

Utbetalinger

Skattetrekk på ytelser fra NAV

Logge deg på “Ditt NAV”

Nav i ditt fylke

Du klage eller anke på et vedtak

NAV på Altinn

Som vi finner informasjon, vil vi skrive det inn her