Pressemeddelelse februar 2020

Det er på tide at nedsætte arbejdstiden igen

Behandl os ordentligt siger:
Vi har gennem 90 år gået fra 60 ugentlige timer til 37 ugentlige timer
Og den sidste nedsættelse af arbejdstiden blev færdig indført i 1989

Det vil sige der er gået 31 år siden sidst at arbejdstiden blev nedsat, Behandl os ordentligt mener det er på tide at nedsætte arbejdstiden igen, der er sket så mange ting gennem de sidste 31 år der peger i retningen af yderlige nedsættelse af arbejdstiden

Arbejdsmarkedet i Danmark har forhandlet endnu dårligere overenskomster hjem til lønmodtagerne, derfor er man begyndt at forhandle 3 års lønaftaler og de giver så lidt man tro det er løgn, man har fået endnu mere teknologi på virksomhederne, robotterne står i kø for at komme ind på virksomhederne, det gør mange nervøse for fremtiden

Behandl os ordentligt tror ikke man skal være bange/nervøse for robotterne men der imod samarbejde med dem. I kraft af jo mere teknologi der kommer på virksomhederne, jo mere giver det mening at arbejdstiden tilsvarende nedsættes. Behandl os ordentligt vil ikke lægge sig fast på en fast ugentligt time antal, det skal være op til den enkle virksomhed i samarbejde med medarbejderne, her tænker Behandl os ordentligt også medarbejderne skal være med i måden man gør det på, skal det være muligt at arbejde mindre når man har små børn, skal det være muligt at snuse til andre gøremål på virksomheden, så man kan omskoles med fuld løn…

Når man lytter til hvad de store direktører rundt om i verden siger, hos google og facebook så siger de at ingen burde arbejde mere en 4 dage om ugen = 30 ugentlige timer, det giver det bedste arbejdsmiljø, samt færre sygedage, og for virksomhederne den bedste økonomi selv om de betaler medarbejderne fuld løn, da de ansatte er mere produktive. Det vil sige at de ansatte laver mere på 30 timer end på 37 timer

I Danmark er der 2 politiske partier som går ind for at arbejdstiden skal nedsættes til 30 timer ugentligt, Behandl os ordentligt er ikke sikker på det er den rigtige vej at gå gennem folketinget for at få nedsat arbejdstiden. Tror det er bedre virksomhederne vågner op og opdager hvilke fordele der er ved at nedsætte arbejdstiden

I Danmark er der 2 IT-virksomheder der allerede har 4 dags uge og 30 times arbejdsuge, det er de ualmindeligt godt tilfreds med, de har fået bedre økonomi, færre sygedage og mere tilfredse medarbejder, fra efterår 2019 startede Odsherred kommune med 4 dags arbejdsuge med nogle af medarbejderne dette vil Behandl os ordentligt holde øje med hvordan det udarter sig

Behandl os ordentligt ved at man i Sverige har haft flere offentlige arbejdspladser der har kørt med 30 timers, arbejdes uge og er godt tilfreds, der er også privat arbejdspladser der har 30 timers arbejdes uge, samt det har været på tale i Norge gennem længere tid at nedsætte arbejdstiden til 4 dags uge = 30 ugentlige timer

Behandl os ordentligt vil gøre alt der er muligt for at være med til at få arbejdstiden nedsat yderligere i Danmark fremadrettet

Gennem de sidste 90 år er vi gået fra 60 til 37 timers arbejdsuge
(Her er udviklingen i den ugentlige arbejdstid siden begyndelsen af det forrige århundrede:
* 1900: Arbejdstiden er 60 timer ifølge overenskomsterne i jernindustrien.
* 1915: Arbejdstiden er 56 timer, otte timer syv dage om ugen.
* 1919: Arbejdstiden er 50,5 timer, 8,5 timer fem dage om ugen og otte timer en dag om ugen.
* 1920: 48 timer, otte timer seks dage om ugen.
* 1958: For første gang i 38 år slås der endelig hul på arbejdsugen på 48 timer. Med en treårig overenskomstperiode nedsættes arbejdstiden med en time per år. I 1958 nedsættes arbejdstiden til 47 timer.
* 1959: Arbejdstiden nedsættes til 46 timer.
* 1960: Arbejdstiden nedsættes til 45 timer.
* 1966: Ny aftale om arbejdstid bliver indgået i 1965, og dermed blev arbejdsugen reduceret til 44 timer med virkning fra 1966.
* 1967: Endnu engang bliver overenskomsterne ændret, således at arbejdsugen blev reduceret til 42,5 timer.
* 1971: Arbejdsugen reduceres til 41,75 timer.
* 1976: Forhandlinger i 1975 fører til en reduceret ugentlig arbejdstid på 40 timer med virkning fra 1976.
* 1985: Schlüter-regeringens politiske indgreb nedsætter arbejdstiden med en time til 39 timer.
* 1987: Overenskomstforhandlingerne fører til en fireårig aftale for at få plads til en nedsættelse af arbejdstiden med i alt to timer i løbet af perioden.
Arbejdstiden nedsættes med overenskomstperiodens start fra 39 timer til 38,5 timer fra september 1987, til 38 timer i 1988 og fra 1989 til 37,5 timer.
* 1990: Den sidste del af nedsættelsen gennemføres, hvor den normale arbejdsuge reduceres til 37 timer).
(Kilder: Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet)

Pressemeddelelse februar 2020